Μανώλης Γραφάκος

Μανώλης Γραφάκος

Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Νίκος Χιωτάκης

Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - Πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς - Γεωπόνος

Γιάννης Ιωαννίδης

Δημοτικός Συμβουλος Αμαρουσίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού